ไปเดินงาน Thailand Mobile Expo 2014 เมื่อวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เจอบูธ Samsung เอา Virtual reality device ที่พัฒนาร่วมกับ Oculus VR มาโชว์ เลยรีวิวแบบร้อนๆมาฝากค่ะ

Leave a comment

Leave a Reply