บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ความยาว 38 นาที

ผู้ดำเนินรายการ 5 คน คือ @eakiros, @tvchampion, @grievist, @mikan_0 และ @mazeandzest

ครั้งแรกกับการ Hangouts On Air ของพวกเรา ผิดพลาดประการใดก็แนะนำกันด้วยนะคะ

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply