บันทึกเทปวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ความยาว 30 นาที

ผู้ดำเนินรายการ 4 คน คือ @mazeandzest, @eakiros, @grievist, @mikan_0

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply