บันทึกเทปวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ความยาว 48 นาที

ผู้ดำเนินรายการ 3 feat. 1 คน คือ @eakiros, @grievist, @mazeandzest & @mikan_0

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply