บันทึกเทปวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ความยาว 23  นาที 

ผู้ดำเนินรายการ 4 คน คือ @eakiros, @grievist, @mikan_0, @mazeandzest

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply