บันทึกเทปวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ความยาว 17  นาที 

ผู้ดำเนินรายการ 3 คน คือ @eakiros, @grievist, @mikan_0

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply