บันทึกเทปคืนวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ความยาว 67  นาที 

ผู้ดำเนินรายการ 6 คน คือ @xglay, @tvchampion, @eakiros, @grievist, @mikan_0 และ @mazeandzest

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply