บันทึกเทปคืนวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ความยาว 63 นาที

ผู้ดำเนินรายการ 6 คน คือ @xglay, @eakiros, @grievist, @grievist, @mikan_0 และ @mazeandzest

เป็นที่ตกลงกันแล้วว่าจะเปลี่ยนมาบันทึกรายการทุกวันเสาร์แทนแล้ว สำหรับเทปนี้ข่าวโดยมากเกี่ยวข้องกับเกมส์ออนไลน์เป็นหลัก แต่ก็มีข่าวอนิเมชั่นกับภาพนตร์เหมือนเดิม และตอนท้ายรายการ จะมีการเล่าประสบการณ์ที่คุณ @xglay ไปดู Masked Rider Show 2012 ด้วย

Leave a comment

Leave a Reply