บันทึกเทปคืนวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2556 ความยาว 40  นาที 

ผู้ดำเนินรายการ 4 คน คือ @xglay, @eakiros, @grievist และ @mazeandzest

Behind the sound:

Leave a comment

Leave a Reply