บันทึกเทปคืนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ความยาว 58  นาทีผู้ดำเนินรายการ 5 คน คือ @xglay, @tvchampion, @eakiros, @grievist และ @mazeandzest

Leave a comment

Leave a Reply