บันทึกเทปคืนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ความยาว 70 นาที
ผู้ดำเนินรายการ 5 คน คือ @xglay, @tvchampion, @grievist, @mikan_0 และ @mazeandzest

Behind the sound

Leave a comment

Leave a Reply