บันทึกเทปคืนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ความยาว 61 นาที
ผู้ดำเนินรายการ 6 คน คือ @xglay, @tvchampion, @eakiros, @grievist, @mikan_0 และ @mazeandzest

Leave a comment

Leave a Reply