บันทึกเทปคืนวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ความยาว 54 นาที

ผู้ดำเนินรายการ 6 คน คือ @mikan_0, @eakiros, @mazeandzest, @grievist, @tvchampion และ @xglay

เป็นเทปแรกที่ทีม Changkhui MAG มาจัดรายการครบทุกคน เพราะคราวก่อนขาด @grievist ไป และเป็นเทปแรกที่มีการอ่าน feedback จากผู้ฟัง เป็นที่ปลาบปลื้มแก่คนทำมากมาย (ฮา) ที่สำคัญเริ่มมุกฝืดน้อยลง เข้าขากันมากขึ้น

Leave a comment

Leave a Reply