บันทึกเทปคืนวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ความยาว 73 นาที
ผู้ดำเนินรายการ 6 คน คือ @xglay, @tvchampion, @eakiros, @grevist, @mikan_0 และ @mazeandzest

Leave a comment

Leave a Reply